Gönüllü Yardım Formu
Rapor edilen içerikleri düzenleyip okunabilir hale getirmek için veya ekiple birlikte binaları araştırmak için gönüllülük formu
örnek: Deprem#1234